Chính sách bán hàng

  • Tiến hành hỗ trợ cài đặt trong vòng 24h kể từ thời điểm nhận được thanh toán.
  • Cam kết website sau khi cài xong giống hệt với thiết kế mẫu.
  • Bàn giao mã nguồn và giao đầy đủ quyền quản trị website.
  • Website có thể cập nhật nhằm vá các lỗ hổng bảo mật.
  • Chỉ bán hàng bản quyền, nói không 100% với hàng không có nguồn gốc rõ ràng (nulled).

Lưu ý:

  • Chỉ miễn phí cài theme lần đầu đối với khách hàng đã mua theme tại Web99
  • Kể từ lần cài thứ 2 trở đi nếu khách hàng có yêu cầu sẽ tính phí 200k/lần
  • Đối với các khách hàng không mua theme qua Web99 chúng tôi vẫn hỗ trợ và tùy theo độ phức tạp của việc mà sẽ có giá khác nhau và báo trước cho khách hàng.