Chính sách bảo hành – bảo trì

I. Chính sách bảo hành

1. Phạm vi bảo hành

Chính sách bảo hành được áp dụng cho các dịch vụ thiết kế website do Web99 cung cấp trong thời gian sử dụng.

2. Thời gian bảo hành

Thời gian bảo hành phụ thuộc vào gói dịch vụ thiết kế web.

 • Gói cơ bản : bảo hành 06 tháng
 • Gói doanh nghiệp: bảo hành 12  tháng
 • Gói bán hàng: bảo hành 12  tháng

Thời gian bảo hành có thể được gia hạn. Vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để được hỗ trợ thời gian bảo hành.

3. Điều khoản bảo hành

 • Chỉnh sửa lổi hiển thị khi website hiển thị giao diện bị lỗi so với lúc bàn giao.
 • Chỉnh sửa lỗi liên quan đến source, code do tự bản thân website tạo nên.
 • Web99  chỉ bảo hành, sửa lỗi và khắc phục sự cố đối với những hệ thống, chức năng do Web99 xây dựng (các chức năng đã được thỏa thuận trong hợp đồng).

II. Chính sách bảo trì

2.1 Điều kiện bảo trì

Khi thiết kế và bàn giao website cho khách hàng. Web99 sẽ tiến hành chuyển giao cho khách hàng một (01) tài khoản quàn trị (admin). Web99 sẽ khởi tạo một tài khoản ngang quyền và lưu giữ để tiến hành đăng nhập và bảo trì cho khách hàng mỗi khi có những cập nhật quan trọng hay xử lý sự cố. Việc lưu giữ lại thông tin này Web99  đã có cam kết theo chính sách bảo mật thông tin.

2.2 Phạm vi bảo trì

 • Cập nhật cho website những bản cập nhật quan trọng.
 •  Định kỳ kiểm tra website khách hàng đang trong thời gian bảo hành.
 • Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng sử dụng, quản trị website với những chức năng do Web99 cung cấp.
 • Phạm vi của bảo trì không bao gồm việc thiết kế lại giao diện cũ. Xây dựng các chức năng mới, chức năng chưa có trên website hiện tại.
 • Không bảo trì, hỗ trợ các lỗi do khách hàng tự thay đổi, sửa chữa website hoặc do bên thứ 3 gây ra ( plugin, chức năng mới khách hàng tự thêm vào hoặc một đơn vị khác không phải VinaWebsite thêm vào).
 • Trường hợp khách hàng sử dụng theme hoặc plugins của bên thứ 3 (không phải do Web99 phát triển, cài đặt) và đây chính là nguyên nhân gây ra lỗi của website, có các phương án thực hiện như sau:
  – Restore lại bản bàn giao (nếu còn lưu giữ)
  – Hỗ trợ có phí
  – Từ chối hỗ trợ